logo - hamedghasemi

کاربرد کلید Ctrl در پیمایش و بررسی جداول بزرگ

Selecting cells in Excel

کاربرد کلید Ctrl در اکسل برای پیمایش و بررسی جداول بزرگ

در این مقاله در ارتباط با کاربرد کلید Ctrl در اکسل و در پیمایش و بررسی جداول بزرگ اکسل صحبت خواهیم کرد .

یک لیست از کشورهای جهان داریم، می‌خواهیم ببینیم چند کشور وجود دارد یا درواقع می‌خواهیم بدانیم جدول ما در اکسل چند ردیف دارد؟ انتخاب سلولها در اکسل درش جالبی دارد .

خیلی ساده روی هر کدام از سلول‌ها ایستاده و کیبورد کلید Ctrl+↓ را فشار می‌دهیم، آخرین سلول در آن ستون انتخاب خواهد شد.

کاربرد دکمه Ctrl در اکسل

اکنون یکی دیگر از موارد کاربرددکمه Ctrl در اکسل را با هم میبینیم.

با Ctrl+↑ هم میتوانیم به ابتدا جدول برگردیم.

کاربرد دکمه Ctrl در اکسل

روش دیگری هم در اکسل وجود دارد

البته روش دیگری هم در اکسل هست که اگر هر ستونی از اکسل که مد نظرتان هست کلیک کنید در پایین صفحه count یا تعداد پر آن ستون را نشان می‌دهد و مشکل آن این است که ستون مد نظر ممکن است ردیف خالی داشته باشد. بنابراین این روش برای اینکه ما بدانیم جدول مورد نظر چند ردیف دارد مناسب نیست.

کلیدهای میانبر ترکیبی Ctrl خیلی زیاد برای کار با اکسل هستند، در این مقاله با کلیدهای چهار جهتی (Arrow keys) کار می‌کنیم.

با راست و چپ نیز می‌توانیم کار کنیم، به این ترتیب ;i اگر Ctrl+← (سمت چپ) را بزنم به انتهای ردیف می‌رود و اگر Ctrl+→ (سمت راست) را بزنیم به ابتدای ردیف خواهیم رفت.

کاربرد دکمه Ctrl در اکسل موارد زیادی را شامل می شود .

کاربرد دکمه Ctrl در اکسل
کاربرد دکمه Ctrl در اکسل