logo-hamedghasemi
logo

سامانه مدیریت حسابداری خزانه‌داری

پروژه مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها با هدف انجام عملیات حسابداری خزانه داری برای یک شرکت طراحی شده است. این سامانه با استفاده از فرم‌های خاص برای ورود اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها و همچنین فرم نقل و انتقال پول بین بانک‌ها، امکان ایجاد گزارش‌های جامع و کاربردی را فراهم می‌کند. در زیر، ویژگی‌ها و امکانات این پروژه توضیح داده شده‌اند:
البته در صورت نیاز کارفرما تک تک بخش های پروژه قابل ویرایش و بازطراحی دارد تا دقیقاً مطابق نیاز کارفرما ارائه گردد.

پروژه حاضر با هدف بهبود مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌های یک شرکت یا کسب و کار، به‌عنوان یک نمونه کار ارزشمند برای شما منتخب شده است. این پروژه عبارت است از یک سامانه حسابداری خزانه‌داری که با وارد کردن اطلاعات از طریق فرم‌های طراحی شده، امکان ایجاد گزارشات متنوع و مفید در زمینه‌های مربوطه را به کاربران فراهم می‌آورد.

خزانه داری

ویژگی‌های عملیات حسابداری خزانه داری 

1. صدور فرم دستور پرداخت با یک کلیک برای مدیریت خزانه داری
با یک کلیک ساده، قابلیت صدور فرم دستور پرداخت فوری را فراهم می‌کند. این ویژگی به کاربران این امکان را می‌دهد تا به‌سرعت و با دقت یکی از مدارک مورد نیاز سیستم خزانه داری را تهیه کنند.

2. گزارش دریافت‌ها
امکان ایجاد گزارشات دقیق دریافت ها به تفکیک تاریخ، نوع پرداخت و دریافت و … را فراهم می‌سازد. این گزارشات به کاربران این امکان را می‌دهد تا به سرعت و به‌ صورت دقیق به تحلیل و بررسی عملیات مالی خود بپردازند.

3. گزارش پرداخت ها
امکان ایجاد گزارشات دقیق پرداخت ها به تفکیک تاریخ، نوع پرداخت و دریافت و … را فراهم می‌سازد. این گزارشات به کاربران این امکان را می‌دهد تا به سرعت و به‌ صورت دقیق به تحلیل و بررسی عملیات مالی خود بپردازند.

4. گزارش توامان دریافت‌ها و پرداخت‌ها برای مدیریت خزانه داری
امکان ایجاد گزارشات توامان دریافت‌ها و پرداخت‌ها با تفکیک تاریخ، نوع پرداخت و دریافت، به کاربران این امکان را می‌دهد تا وضعیت مالی خود را به‌صورت کامل مشاهده و نظارت داشته باشند.

5. گزارش مانده بانک‌ها در لحظه
این قابلیت به کاربران این امکان را می‌دهد تا مانده حساب‌های بانکی خود را به‌صورت لحظه‌ای مشاهده کنند و از وضعیت مالی خود آگاه باشند. این اطلاعات مدیریت خزانه داری را بسیار بهینه خواهد کرد .

6. گزارش بودجه آتی – مدیریت خزانه داری
با توجه به وصولی‌ها و پرداخت‌های آتی، امکان ایجاد گزارش بودجه آتی به تفکیک منابع و مصارف را فراهم می‌سازد. این ابزار به کاربران این امکان را می‌دهد تا برنامه‌ریزی مالی خود را بهبود دهند.

این پروژه نه‌تنها به بهبود کارایی حسابداری و خزانه داری کمک می‌کند بلکه با ارائه گزارشات جامع و دقیق، به کاربران این اطمینان را می‌دهد که مدیریت مالی شان به بهترین شکل انجام می‌شود.