logo-hamedghasemi
logo
مقایسه (مغایرت گیری) دو لیست در اکسل
19 آگوست

مقایسه (مغایرت گیری) دو لیست در اکسل

مقایسه (مغایرت گیری) دو لیست در اکسل https://dl.hamedghasemi.com/upload/2023/08/post9/Post9.mp4%20%20 امروز می‌خواهیم در اکسل مقایسه (مغایرت گیری) دو لیست را انجام بدهیم  در اینجا دو لیست از نام کشورها داریم که ممکن است خیلی …

18 آگوست

تغییر ابعاد محدوده انتخابی در اکسل

تغییر ابعاد محدوده انتخابی در اکسل https://dl.hamedghasemi.com/upload/2023/08/post8/Post8.mp4%20%20 امروز می‌خواهم درمورد یکی از کاربردهای کلید  shift در اکسل صحبت کنم. فرض کنید که من با هر روشی (چه با کیبورد و چه با …

18 آگوست

انتخاب ستون یا ردیف از جدول در اکسل

انتخاب ستون یا ردیف از جدول در اکسل https://dl.hamedghasemi.com/upload/2023/08/post7/Post7.mp4%20%20 می‌خواهم درمورد کاربرد کلیدهای ctrl و shift بصورت هم‌زمان در اکسل صحبت کنم. انتخاب ستون یا ردیف از جدول در اکسل مسئله ای …

Selecting cells in Excel
25 ژوئن

کاربرد کلید Ctrl در پیمایش و بررسی جداول بزرگ

کاربرد کلید Ctrl در پیمایش و بررسی جداول بزرگ https://dl.hamedghasemi.com/upload/2023/06/post2/post2%20for%20site.mp4%20%20 کاربرد کلید Ctrl در اکسل برای پیمایش و بررسی جداول بزرگ در این مقاله در ارتباط با کاربرد کلید Ctrl …